Diện chẩn khóa cơ bản

Diện chẩn BÙI QUỐC CHÂU
THÔNG BÁO MỞ LỚP HỌC DIỆN CHẨN CĂN BẢN TẠI VŨNG TÀU
THÔNG BÁO MỞ LỚP HỌC DIỆN CHẨN CĂN BẢN TẠI VŨNG TÀU
Diện chẩn khóa cơ bản

THÔNG BÁO MỞ LỚP HỌC DIỆN CHẨN CĂN BẢN TẠI VŨNG TÀU

❖ Thời gian học: 4 ngày/ 8 buổi/ 24 giờ (Thứ 7+ Chủ nhật trong 2 tuần liên tiếp trong tháng 1/2017) Sáng: 8h-11h; Chiều: 2h-5h. ❖ Địa điểm: Vũng Tàu (sẽ được thông báo đến từng học viên sau).

Chi tiết