CHỮA BỆNH VIÊM GAN SIÊU VI B

Diện chẩn BÙI QUỐC CHÂU
ỨNG DỤNG DIỆN CHẨN LIỆU PHÁP
ỨNG DỤNG DIỆN CHẨN LIỆU PHÁP
CHỮA BỆNH VIÊM GAN SIÊU VI B

ỨNG DỤNG DIỆN CHẨN LIỆU PHÁP

Cách chữa: dùng bút xung điện hoặc que dò huyệt đánh phản chiếu Gan trên mặt và trán, đánh 30 tiếng đếm và lặp lại 3 lần mỗi nơi và dán cao tám giác Gan trên mặt và trán...

Chi tiết